संविधानसभा, २०७२ साल असाेज ३ गतेबाट नेपालकाे संविधानकाे व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका-संसदमा रूपान्तरण भएकाे छ ।


प्रशासन महाशाखा

प्रशासन महाशाखा

 

प्रशासन महाशाखाको कार्य:

(क)       आन्तरिक सेवा सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(ख)      आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(ग)       मानव स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीति, योजना एवं योजना तर्जुमा लगायत कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धी कार्य

(घ)       सचिवालयको संगठनात्मक स्वरुप र दरबन्दी सम्बन्धी,

(ङ)       मातहतका शाखाहरु बीचको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।

 

प्रशासन महाशाखा अन्तर्गतका शाखा तिनका कार्य:

 

(क) कर्मचारी प्रशासन शाखा

(१)        कर्मचारीको नियुक्ती, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(२)        कर्मचारीहरुको शर्त र सेवा सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(३)        सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको सचिवलायको  काम गर्ने,

(४)        कर्मचारीहरुको कार्य विवरण सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(५)        कर्मचारीहरुको अभिलेख राख्ने,

(६)        दर्ता चलानी र त्यसको अभिलेख राख्न लगाउने,

(७)        कम्प्युटर सम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्न

 

(ख) आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी

(१)        बजेट तयारी सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(२)        विनियोजित वजेटको अधिनमा रही अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृतमा रकम खर्च गर्ने,

(३)        रकम निकासा सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(४)        भए गरेको खर्चको अभिलेख राख्ने,

(५)        लेखापरीक्षण गराउने,

(६)        बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

 

(ग) आन्तरिक सेवा शाखा

(१)        सचिवालयको भवन तथा सामानहरुको खरिद, संरक्षण, व्यवस्थापन र मर्मत संभार गर्ने, गराउने,

(२)        सचिवालयको सरसफाई र सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने,

(३)        संसदीय दलको कार्यालयको सुपरिवेक्षण गर्ने,

(४)        कार्यालय सामानको भण्डारण तथा वितरण गर्ने,

(५)        जिन्सी (स्टोर) को व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने

 

(घ) प्राविधिक शाखा

(१)        व्यवस्थापिका–संसद र यसका समिति र सचिवालयको लागि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स सेवा उपलब्ध गराउने,

(२)        निर्माण तथा मर्मतको लागि लागत इष्टिमेट तयार गर्ने र त्यस्तो कार्य गर्दा सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने ।

(३)        विभिन्न किसिमका प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने ।

(४)        प्राविधिक उपकरणहरुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने ।

 

(ङ) सवारी साधन व्यवस्थापन शाखा

(१)        सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने,

(२)        सवारी साधनहरुको मर्मत संभार गर्ने गराउने,

(३)        विभिन्न पदाधिकारीहरुलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउने,

 

(च)  संसदीय दलका कार्यालयहरुः

संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल ३०, स्वतन्त्र २ र मनोनीत सभासदहरुको लागि समेत गरी देहायको ७ वटा कार्यकक्षको व्यवस्था गरिएको छ ।

(१)        नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय ।

(२)        ने.क.पा.एमाले संसदीय दलको कार्यालय ।

(३)        ए.ने.क.पा.(माओवादी) संसदीय दलको कार्यालय ।

(४)        राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, ने.क.पा., संयुक्त, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, थारुहट तराई पार्टी नेपाल, ने.म.कि.पा., जनजागरण पार्टी, नेपाल ।

(५)        खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल, नेपाली जनता दल, मधेश समाजवादी पार्टी, अखण्ड नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल परिवार दल, मनोनीत सभासद् कक्ष, स्वतन्त्र सभासद् कक्ष ।

(६)        मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, रा.प्र.पा., तराई मधेश सद्भावना पार्टी, दलित जनजाती पार्टी, रा.प्र.पा., नेपाल, ने.क.पा.(मा.ले)., मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल, एकीकृत ने.क.पा. माओवादी, संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल ।

(७)        मधेशी जन अधिकार फोरम, गणतान्त्रिक, संघीय सद्भावना पार्टी, मधेश समता पार्टी, नेपाल, सद्भावना पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थारुहट), समाजवादी जनता दल ।

(छ) निजी सचिवालयहरु

            (१) सभामुखको निजी सचिवालय,

            (२) उपसभामुखको निजी सचिवालय

            (३) प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय,

            (४) संसदीय व्यवस्था मन्त्रीको निजी सचिवालय,

            (५) महासचिवको निजी सचिवालय र

            (६) सचिवको निजी सचिवालय ।