संविधानसभा, २०७२ साल असाेज ३ गतेबाट नेपालकाे संविधानकाे व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका-संसदमा रूपान्तरण भएकाे छ ।


  सूचना तथा जनसम्पर्क शाखाकाे परिचय

  ­

  परिचय तथा कार्यहरूः

  व्यवस्थापिका–संसद तथा संविधान सभाका बैठकहरुको समाचार संकलानार्थ स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारकर्मी एवं रिपोर्टिङ्गका लागि आउने कर्मचारीहरुलाई सभाकक्षभित्र प्रवेशको व्यवस्थापन गर्नुका साथै सभासद्हरुलाई परिचय पत्र प्रदान गर्ने, सचिवालयबाट प्रकाशन हुने प्रकाशन सामाग्रीहरुको तयारी गरी प्रकाशन गर्ने जस्ता प्रमुख कार्य गर्दछ । यस शाखाबाट सम्पादन गरिने अन्य कार्यहरु निम्नानुसार छन्ः

   

  १.  सभाको समाचार संकलनार्थ आउने सञ्चारकर्मी र रिपोर्टिङ्गका लागि आउने कर्मचारीलाई प्रवेश पासहरुको व्यवस्था मिलाउने ।

  २. माननीय सदस्यहरुको परिचयपत्र तयार गरी उपलब्ध गराउने तथा सदस्यहरुको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरी एकीकृत विवरण संग्रह प्रकाशन गर्ने ।

  ३. व्यवस्थापिका–संसद तथा संविधान सभाका महत्वपूर्ण बैठकका गतिविधिहरुलाई सञ्चार माध्यम मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरी आम नागरिकसम्म पु¥याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

  ४.  व्यवस्थापिका–संसद तथा संविधान सभाका गतिविधिहरुको प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार सम्वन्धी कार्य गर्ने ।

  ५.   माननीय सदस्यहरुलाई उपयोगी हुने खालका जानकारीमूलक पुस्तिकाहरु प्रकाशन गर्ने ।

  ६.  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनसँग सम्बन्धित सूचना अधिकारीका कार्यहरु सम्पादन गर्ने ।

  ७. माननीय सदस्यहरुको टेलिफोन समेत समेटी सचिवालयको टेलिफोन डाइरेक्ट्री प्रकाशन गर्ने ।

  ८.  सचिवालयले आयोजना गर्ने सभा, गोष्ठी, सेमिनार आदिमा आवश्यक सहयोग गर्ने ।

  ९.  सूचना केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

  १०.  व्यवस्थापिका–संसद तथा संविधान सभाका गतिविधिहरुलाई  प्रसारण गर्न आफ्नै एफ.एम. रेडियो स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने । 

   

  सूचना केन्द्र

  संविधान सभा÷व्यवस्थापिका–संसदका काम कारवाहीहरु श्रव्य दृश्यको माध्यमबाट सञ्चारकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा अवस्थित संविधान सभा भवन बानेश्वरमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिएकोे छ ।

  यस केन्द्रबाट पनि श्रव्य दृश्य सामाग्रीहरु सञ्चारकर्मीहरुले सहजरुपमा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले स्थापित यो सूचना केन्द्रको व्यवस्थापनमा सचिवालय प्रयासरत छ । यस केन्द्रले मूलतः देहायका कार्यहरु गर्दछ ।

  १. व्यवस्थापिका–संसद तथा संविधान सभाका बैठकको दैनिक कार्यसूची र अन्य वितरण योग्य सामाग्री पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने ।

  २. सभाकक्षभित्र प्रवेश पाउन नसकेका पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीहरुलाई सभाभित्र भएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरुको श्रव्यदृश्य सूचना केन्द्रमा उपलब्ध गराउने ।