संविधानसभा, २०७२ साल असाेज ३ गतेबाट नेपालकाे संविधानकाे व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका-संसदमा रूपान्तरण भएकाे छ ।


  राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन उपसमितिहरूकाे प्रतिवेदन

  प्राप्त १३ थान प्रतिवेदनहरू

  राष्ट्रिय विपद समितिकाे निर्णयहरू

  ­बैठक संख्या १ देखी ९ सम्म

  राष्ट्रिय विपद ब्यवस्थापन समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यहरू

  ­राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यज्यूहरूकाे नामावली

  राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समिति २०७२

  ­

  संविधानसभा व्यवस्थापिका(संसदको कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७० को नियम ४० बमोजिम देहाय बमोजिमको एक  राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समिति, २०७२ को गठन भएकाे छ  । यस समितिबाट भए गरेका कामकारवाहीहरू निम्न बमाेजिम रहेका छन ।