पारित बिधेयक


बिधेयकको अवस्था बिधेयकको शीर्षक
पारित बिधेयक कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार विधेयक_२०७१ पद्नुहोस
पारित बिधेयक कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक निर्वाचन कसूर तथा सजाय बिधेयक, २०७३ पद्नुहोस
पारित बिधेयक निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य अधिकार पद्नुहोस
पारित बिधेयक स्थानिय तह निर्वाचन ऐन २०७३ पद्नुहोस
पारित बिधेयक मतदाता नामावली सम्बन्धि बिधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक राष्ट्रिय निकुञ्ज विधेयक, २०७१ पद्नुहोस
पारित बिधेयक संकटापन्न विधेयक, २०७२ पद्नुहोस
पारित बिधेयक खुला विश्वविद्यालय विधेयक, २०७२ पद्नुहोस
पारित बिधेयक सार्वजनिक खरिद विधेयक, २०७३ पद्नुहोस
पारित बिधेयक शिक्षा एेन (अाठाैं) सशोधन, २०७३ पद्नुहोस
पारित बिधेयक केही नेपाल एेन (संशाेधन खारेज) २०७१ पद्नुहोस
पारित बिधेयक व्यवस्थापिका संसदको नियमावली, २०७३ पद्नुहोस
पारित बिधेयक पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७१ पद्नुहोस
पारित बिधेयक नेपालको स‌विधान स‌शोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७२ पद्नुहोस
पारित बिधेयक मानव शरिरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७२ पद्नुहोस
पारित बिधेयक भूमि सम्बन्धी (छैठौं संशोधन) विधेयक, २०७२ पद्नुहोस
पारित बिधेयक बोक्सी सम्वन्धि विधेयक प्रमाणीकरण कपी २०७२।४।१३ पद्नुहोस