संविधानसभा, २०७२ साल असाेज ३ गतेबाट नेपालकाे संविधानकाे व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका-संसदमा रूपान्तरण भएकाे छ ।


    व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय विधेयक शाखामा दर्ता भएका विधेयकहरुको अवस्था

    व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय विधेयक शाखामा दर्ता भएका विधेयकहरुको अवस्था

    ­