आजको संसद


आज संसदको कुनैपनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।
आज सभामुखको कुनैपनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।
कुनै सूचनाहरु छैनन् ।
    कुनै गतिविधिहरु छैनन् ।