मर्यादापालकहरुको लागि पोशाक आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा सिलबन्दी दरभाउपत्र अाह्वानको सूचना

प्रकाशित मिति: 2017-05-18


मर्यादापालकहरुको लागि पोशाक आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा
 
सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
 
 
 
प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७३।१२।२१
 
 
 
     चालु आ++.. २०७३।७४ को लागि यस सचिवालयमा कार्यरत मर्यादापालकको लागि आवश्यक पर्ने पोशाक सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकोले सप्लाई गर्न इच्छुक व्यक्ति, फर्म, कम्पनि वा संस्थाहरुबाट पोशाक खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको छ । सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, कम्पनि वा संस्थाहरुले सचिवालयको आर्थिक प्रशासन शाखा, सिंहदरबारमा रु.१०००।– तिरी (फिर्ता नहुने गरी) दरभाउपत्र फाराम खरिद गरी यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १६औं दिनको १२ः०० सम्ममा जिन्सी इकाई(स्टोर) मा दर्ता गर्नुपर्नेछ । दर्ता भएका दरभाउपत्र सोही दिन अपरान्ह ३ः०० बजे खोलिनेछ । 
 
     यस सम्बन्धी विस्तृत सूचना वा जानकारी व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयको सूचना पाटी वा वेभसाइट www.can.gov.np मा हेर्न वा कार्यालय समयभित्र सचिवालयको जिन्सी इकाईमा आफै आई वा फोन नं.०१–४२००१०२ मा सम्पर्क गरी बुझ्न सकिनेछ ।
 
 
 
व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय
 
(जिन्सी इकाई)
 
                                 संसद भवन सिंहदरबार,काठमाडौं