संसदको वेबसाइट र मोबाइल एप्स उदघाटन समारोहको केहि तस्विरहरु