कानुनी परामर्श महाशाखा


कानुनी परामर्श महाशाखाले मुख्यतः संवैधानिक प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धि, सम्झौता लगायतका विभिन्न कानूनी विषयमा व्यवस्थापिका–संसद, पदाधिकारी, सचिवालयलाई आवश्यकतानुसार परामर्श उपलब्ध गराउने कार्य गर्दछ ।

कानुनी परामर्श महाशाखाले मुख्यतः संवैधानिक प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धि, सम्झौता लगायतका विभिन्न कानूनी विषयमा व्यवस्थापिका–संसद, पदाधिकारी, सचिवालयलाई आवश्यकतानुसार परामर्श उपलब्ध गराउने कार्य गर्दछ ।

कुनै सूचनाहरु छैनन् ।
    कुनै गतिविधिहरु छैनन् ।
    कुनै प्रकाशनहरु छैनन् ।