अन्तराष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखा


अन्तराष्ट्रिय सम्पर्क तथा  समन्वय  महाशाखा कार्यहरु :

  • अन्तर—व्यवस्थापिका संघ, दक्षिण एशियाली सभामुख तथा सांसदहरुको संगठन, संसदीय मैत्री समूहहरु र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय व्यवस्थापिकीय संघ र मित्र राष्ट्रका संसदहरुसँग सम्बन्ध एवं सम्पर्क विस्तार सम्बन्धी कार्य ।
  • मित्र राष्ट्र, विदेशी सरकार, विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ, संस्था एवं निकायसँग सम्बन्ध कायम गरी सहयोगको आदानप्रदान एवं आवश्यक पत्राचार गरी सोको अभिलेख व्यवस्थापन एवं अनुगमन सम्बन्धी कार्य ।
  • नेपाल भ्रमणमा आउने संसदीय प्रतिनिधमण्डलको भ्रमण एवं नेपाली संसदीय प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने ।
  • नेपाल भ्रमणमा आउने संसदीय प्रतिनिधमण्डलको आतिथ्य सत्कार, शिष्टाचार भेटघाट र अन्तक्र्रिया सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाद्वारा आयोजित सभा सम्मेलनमा नेपाली संसदीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा प्रस्तुत हुने कार्यपत्र, भाषण, कार्यसूची वा एजेण्डा तयार गर्ने ।
  • संसदका पदाधिकारी, व्यवस्थापिका—संसद सदस्य एवं कर्मचारीहरुलाई सरकारी कामको सिलसिलामा आवश्यक पर्ने कुटनीतिक एवं विशेष राहदानी उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने ।

कुनै सूचनाहरु छैनन् ।
    कुनै गतिविधिहरु छैनन् ।
    कुनै प्रकाशनहरु छैनन् ।