मानव संसाधन विकास महाशाखा


मानव संसाधन विकास महाशाखाले व्यवस्थापिका–संसद तथा संविधानसभा सचिवालयका कर्मचारीहरुको तालीम, जनशक्ति विकास, सभासद्हरुको परिचयात्मक कार्यक्रम, गोष्ठी, छलफल आदि कार्यको व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्दछ । यस महाशाखा अन्तर्गत जनशक्ति विकास शाखा रहेको छ ।

मानव संसाधन विकास महाशाखाले व्यवस्थापिका–संसद तथा संविधानसभा सचिवालयका कर्मचारीहरुको तालीम, जनशक्ति विकास, सभासद्हरुको परिचयात्मक कार्यक्रम, गोष्ठी, छलफल आदि कार्यको व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्दछ । यस महाशाखा अन्तर्गत जनशक्ति विकास शाखा रहेको छ ।

कुनै सूचनाहरु छैनन् ।
    कुनै गतिविधिहरु छैनन् ।
    कुनै प्रकाशनहरु छैनन् ।