विकास समिति


 संक्षिप्त परिचय:

व्यवस्थापिका–संसद अन्तर्गतका विभिन्न विषयगत समितिहरु मध्येको एक प्रमुख समितिको रुपमा रहेको विकास समितिको सृजना व्यवस्थापिका–संसद (कार्य संचालन) नियमावली २०७० को नियम ११० को उपनियम ६ बमोजिम भएको हो । समितिमा पदेन सदस्य बाहेक ५१(एकाउन्न) जना सदस्य रहेकाछन् । सभामुखले व्यवस्थापिका–संसदको सहमति लिई समितिमा सदस्यहरुको हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस समितिको मुख्य कार्यक्षेत्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र यी अन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयहरुसँग सम्बन्धित छ । प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री र सूचना तथा सञ्चार मन्त्री यस समितिको पदेन सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार:

व्यवस्थापिका–संसद (कार्य सञ्चालन) नियमावलीको नियम ११३ (२) अनुसार यस समितिमा रहनुभएका माननीय सदस्य श्री रविन्द्र अधिकारी मिति २०७१ साल भदौ ११ गते निर्विरोध सभापति पदमा निर्वाचित हुनु भएको हो । समितिको सचिवालय व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको भवन नं २ भुँइतलामा रहेको छ । समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरुमा रही कार्यसम्पादन गर्ने तथा  समुचित टिप्पणी सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सुव्यवस्थित ढंगले बहन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि र कार्यतालिका बनाई लागु गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस समितिको कार्य अवधि व्यवस्थापिका–संसदको कार्यावधि भरको लागि हुनेछ । समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रका विविध विषयहरुमा समितिको बैठकमा छलफल गरी नेपाल सरकारलाई विभिन्न निर्देशनहरु दिएको छ । दिइएका निर्देशनहरुको परिपालना एवं कार्य प्रगतिको अवस्थाको बारेमा समितिले निरन्तर अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै आइरहेको छ ।

    कुनै प्रकाशनहरु छैनन् ।